خوش آمدید به ما در غرفه شماره 5A26-1 مراجعه کنید

خوش آمدید به ما در غرفه شماره 5A26-1 مراجعه کنید
ما قرار است از 27 تا 29 نوامبر در نمایشگاه جهانی شیر در دوسلدورف آلمان شرکت کنیم.
خوش آمدید به ما در غرفه شماره 5A26-1 مراجعه کنید.
1
ما قرار است از 27 تا 29 نوامبر در نمایشگاه جهانی شیر در دوسلدورف آلمان شرکت کنیم.
خوش آمدید به ما در غرفه شماره 5A26-1 مراجعه کنید.
2121
سکوی نوآوری ، نقطه جلسات صنعت ، فشار سنج روند: همچنین در سال 2018 ، VALVE WORLD EXPO بار دیگر نمایشگاه برتر دریچه های صنعتی در جهان است.
با کنفرانس VALVE WORLD EXPO یک آهنربای بازدید کننده جذاب دیگر دوباره در مفهوم نمایشگاه تجارت ادغام می شود.
به VALVE WORLD EXPO بیایید: مکانی برای سال 2018.


زمان ارسال: 13-20 ژوئیه